VIRTUELL RESA TILL NÖDBOSTÄDER

70,8 miljoner är just nu på flykt undan konflikter och naturkatastrofer i världen. Av dessa är 30 miljoner barn. I SHELTER får du följa med på en virtuell resa till tre världsdelar där familjer tagit sin tillflykt till i mer eller mindre permanenta nödbostäder i läger som successivt har bildat nya samhällen. I utställningen visas ett fysiskt nödboende och berättas om tre platser som konstnären och dokumentärfilmaren Jesper Wachtmeister besökt med fotografen Kenneth Svedlund Ishii under 2018 och 2019 – Bidibidi i Uganda, Lombok i Indonesien och Za’atari i Jordanien. Med hjälp av Virtual Reality och 360-videoteknik hamnar du för en stund till exempel mitt bland barnen i ett klassrum eller hos en familj i deras hem av lera och halm, tältduk eller prefabricerad bostadsmodul där kvällsmaten just håller på lagas.

Arkitekter Utan Gränser,
CommonGround Pictures & Solaris Filmproduktion

REGISSÖRENS KOMMENTAR

Vi översköljs av bilder och nyheter om människor på flykt undan världens krig och naturkatastrofer. Samtidigt är det svårt att riktigt förstå hur det är att faktiskt förlora sitt hem och försöka ordna en ny tillvaro för sig själv och sin familj under väldigt osäkra förhållanden.

Med hjälp av Virtual Reality och 360-video vill vi med denna utställning försöka ge besökarna en chans att få en djupare inblick och själva kunna utforska hur livet ser ut i när man lever i nödbostäder. Var lagar man mat? Var hämtar man vatten? Hur tvättar man? Var går barnen i skola?

I utställningen möter vi tre beundransvärda personer från helt olika delar av världen efter att katastrofen slagit till.

Jesper Wachtmeister, juni 2019

HUR BOR MAN OM MAN ÄR FÖRDRIVEN FRÅN SITT HEM?

HEMMET är den viktigaste platsen i en människas liv. Det skänker inte bara skydd från väder och vind utan även trygghet och risken att bli sjuk minskar dessutom om man har ett hem. Hemmet skänker också värdighet och en dörr att stänga när man vill vara för sig själv eller när man vill ha gemenskap med familj och vänner.

De flesta av oss tar hemmet för givet, men när man är på flykt upphör dessa saker att vara självklara. Då handlar det om att skapa en ny plats i världen – hur tillfällig eller bristfällig den än är.

Utställningen SHELTER utforskar så kallade Emergency shelters eller nödbostäder som det heter på svenska.

Nödbostäder är provisoriska, enkla bostäder som en myndighet eller organisation eller flyktingarna själva upprättar, för att ge skydd åt människor i samband med naturkatastrofer, krig eller svår bostadsbrist.

Det finns ett flertal olika lösningar för nödbostäder som varierar från plats till plats beroende på faktorer som t.ex. geografiskt sammanhang, tid, ekonomi, klimat, kultur och vanor.

Dessa kan handla om de mest enkla lösningar där man bygger ett skydd av vad natur och närområdet har att erbjuda eller traditionella bostadsformer som har använts i tusentals år, till att man får tillgång till högteknologiska tält eller flyttbara bostadsmoduler.

SPONTANA FLYKTINGLÄGER

Närmare 7 miljoner människor lever i egenhändigt upprättade flyktingläger. Invånarna i dessa läger består av fördrivna grupper som bosätter sig i städer eller på landsbygden på egen hand utan någon humanitär hjälp. Ofta bor de på mark med begränsade tillstånd, eller utan tillstånd. I vissa fall kan en hjälporganisation arbeta i närheten som då försöker få in dessa flyktingar i hjälporganisationernas system för att de ska kunna få hjälp.

ORGANISERADE FLYKTINGLÄGER

Ungefär lika många människor lever i organiserade flyktingläger med stöd från olika hjälporganisationer. Organiserade flyktingläger ligger i städer eller på landsbygden på platser med vatten- och elförsörjning, matdistribution, distribution av förnödenheter, utbildning och hälsovård. Ibland är dessa läger så stora och välplanerade att de kan upplevas som stadsdelar till de omgivande områdena. Gränserna suddas ut ofta ut och rörelser av människor och varor in och ut ur lägren blir väldigt flytande.

VÄRDFAMILJER

Majoriteten av alla flyktingar, närmare 42 miljoner, bor hos värdfamiljer. När det finns en social, etnisk eller religiös relation mellan flyktingar och vänner eller familj, är det vanligt att tillfälligt vistas hos en värdfamilj. Mängden humanitär hjälp i denna situation från olika hjälporganisationer kan variera kraftigt, från mycket hjälp till ingen hjälp alls.

MÖRKERTAL

Drygt 17 miljoner flyktingar bor på platser och under omständigheter som är helt okända i statistiken.

NÖDBOSTÄDERNA I UTSTÄLLNINGEN

I utställningsrummet presenteras ett familjetält. I Virtual Reality presenteras fyra olika nödbostäder som från tre utvalda nödsituationer.

FAMILJETÄLTET är en vanlig lösning för akuta nödsituationer när många människor är i ett brådskande behov av skydd.
”TUKUL”, en traditionell bostad byggd av lera med ett konformat grästak (stråtak, halmtak), som vanligtvis finns i Uganda, Etiopien, Sudan och andra delar av östra Afrika.
BOSTADSMODULER, är en dyrare men mer långsiktig boendeform som kan byggas ihop och kombineras om man behöver större bostad med fler rum.
BOSTÄDER BYGGDA AV PRESENNINGAR spända runt en träram.

HELEN
BIDIBIDI, UGANDA

NÖDSITUATION: KRIG
Över 2,2 miljoner människor har flytt krig och förföljelser i Sydsudan sedan 2013.
Helen är en av 285.000 flyktingar som bor i Bidibidi flyktingläger. Hon flydde inbördeskriget i Sydsudan 2017 med fyra barn och idag bor de i en Tukul byggd av lera, gräs och träpålar, och ett litet hus byggt av presenningar och trädstammar i “Village 6”.

OLIKA NÖDBOENDEN I BIDIBIDI
Tukul byggda av lera, gräs och träpålar. (dokumenterat för utställningen)
Bostäder byggda av presenningar och träpålar. (dokumenterat för utställningen)
Familjetält

DANNY
LOMBOK, INDONESIEN

NÖDSITUATION: NATURKATASTROF
Över 417 000 människor drabbades av jordbävningarna i Lombok under 2018, då fler än 67 000 hus och 600 skolor skadades. Familjer som drabbades av jordbävningarna flydde till ca 2700 småskaliga läger och boplatser i närheten av sina byar. Dannys hus förstördes och hans fru dog i jordbävningarna. Idag sover han i ett tält på sin tomt med sina två döttrar och sin brorsons familj. De delar av huset som fortfarande står används för matlagning och förvaring.

OLIKA NÖDBOENDEN I LOMBOK
Familjetält (dokumenterat för utställningen)
Baracker
Bostäder byggda av bambu och gräs.

ANES
ZA’ATARI, JORDANIEN

NÖDSITUATION:KRIG
Över 6,3 miljoner människor har flytt krig och förföljelse i Syrien sedan 2011, varav ca 80 000 flyktingar bor i Za’atari flyktingläger. När flyktinglägret öppnade 2012 bodde de flesta i tält, men sedan 2014 har tälten bytts ut mot 26 000 prefabricerade bostadsmoduler i Za’atari. Anes är en av 80 000 flyktingar som bor i Za’atari. Han flydde krig och förföljelser i Syrien med sin fru Wardeh och sina tre barn. Mellan 2012-2016 bodde familjen i ett tält i Za’atari. Idag bor de i ett hem byggt av två bostadsmoduler.

OLIKA NÖDBOENDEN I ZA’ATARI
Prefabricerade bostadsmoduler (dokumenterat för utställningen)
Familjetält (2012 – 2015)

OM AKTÖRERNA BAKOM UTSTÄLLNINGEN

ARKITEKTER UTAN GRÄNSER är en ideell organisation som verkar för att alla människor ska ha tillgång till en långsiktigt hållbar, jämställd och rättvis utveckling av den byggda miljön, lokalt som globalt. Arkitekter utan gränser vekar genom opinionsbildning och kunskapsutbyte, men också genom projektverksamhet. Arkitekter utan gränser arbetar tillsammans med lokala samarbetspartners och lokalsamhället med återuppbyggnad och förbättringar i utsatta områden.

COMMON GROUND PICTURES är ett produktionsbolag som utvecklar unika filmer och dokumentarfilmer för biografer och andra visningsformat. CGP är ett av de ledande oberoende produktionsföretagen i Skandinavien med en meritlista av prisbelönta, kommersiellt framgångsrika filmer och TV-serier. CGP fokuserar på utveckling, finansiering och produktion av högkvalitativa filmer.

SOLARIS FILMPRODUKTION är ett produktionsbolag som drivs av Jesper Wachtmeister. Wachtmeister har bl.a. regisserat dokumentärerna Microtopia – om micro-bostäder (2013), Test Site – om Nordamerikansk ökenkultur (2010), Lysande Utsikter – om visionär arkitektur (2007) och Kochuu – om Japansk arkitektur (2003). Wachtmeister arbetar även med konstinstallationer och har producent ett flertal offentliga ljus- och multimediainstallationer. 2018 mottog Wachtmeister Sveriges Arkitekters Kritikerpris för sina filmer och konstverk om arkitektur och miljöer som människan skapar.


SHELTERBOX KATASTROFHJÄLP
genomför globala hjälpinsatser med hög kvalitet och korta ställtider åt samhällen med begränsade resurser, i det kaos som uppstår de första månaderna efter katastrofer. ShelterBox ger stöd till familjer och enskilda som hamnar i kris när vardagen bryts sönder vilket skapar hopp och möjlighet att återuppbygga liv, hem och samhällen igen. Shelterbox arbetar tillsammans med partners varav Rotary är tongivande både på fältet och för insamlingsverksamheten.

SVENSKA POSTKODSTIFTELSEN är förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet och stödjer projekt som främjar en positiv samhällsutveckling eller söker långsiktiga lösningar på globala utmaningar. Sedan 2007 har mer än en miljard kronor fördelats till över 400 projekt i Sverige och internationellt.

BESÖK UTSTÄLLNINGEN


SHELTER PÅ CURIOSUM I UMEÅ

Shelter visas på Curiosum i Umeå från oktober 2020 till januari 2021.
Utställningen är öppen för allmänheten. Utställningen är även bokningsbar för skolklasser.
Länk: Shelter – Curiosum


SHELTER PÅ EXPLORATORIET I SKELLEFTEÅ (NU AVSLUTAD)

Utställningen visas på Exploratoriet från 28 februari till 17 maj 2020.
För öppettider se: exploratoriet.se/oppettider
Länk: Shelter – Exploratoriet


SHELTER PÅ TOM TITS EXPERIMENT (NU AVSLUTAD)

Shelter visas på Tom Tits Experiment mellan 19 september 2019 – 7 januari 2020.
Utställningen är öppen för allmänheten torsdagar och fredagar 15-16.30 samt lördagar och söndagar 13-15.
Övriga tider på vardagar är utställningen bokningsbar för skolklasser.
Länk: Shelter – Tom Tits Experiment

CREDITS

Utställningen är samproducerad av ARKITEKTER UTAN GRÄNSER, COMMON GROUND PICTURES och SOLARIS FILMPRODUKTION
med stöd från SVENSKA POSTKODSTIFTELSEN
i samarbete med SHELTERBOX och med hjälp av DANISH REFUGEE COUNCIL, UN REFUGEE AGENCY (UNHCR),
ROTARY, WORLD VISION och THE ROYAL FILM COMMISSION JORDAN.

Regi JESPER WACHTMEISTER, Foto KENNETH SVEDLUND ISHII, Producent JONAS KELLAGHER,
Utställningsformgivare UNNA DESIGN, VR-app DING, Grafisk form JESPER WACHTMEISTER, SOPHIE MÅNSSON och UNNA DESIGN,
Klippning LUDVIG OLIN & JESPER WACHTMEISTER, Ljudläggning ERIK CLAUSS, GUSTAF FORSBERG, CHRISTIAN HOLM och JESPER WACHTMEISTER,
Grade HECTOR MORA, Projektledare ASF SVERIGE ROBERT ÅGREN, ASF SVERIGE SUSANA PESCE, EMILIO BRANDAÕ, MARTIN TOMASSON.

FOTOCREDITS

KENNETH SVEDLUND ISHII, SAM ALLEN, © UNHCR/Jordi Matas, © UNHCR/Christopher Herwig, © UNHCR/Hovig Etyemezian, © UNHCR/Euan Denholm, © UNHCR/Bridgette Auger, © UNHCR/Ariane Rummery, © UNHCR/Jón Björgvinsson, © UNHCR/Jared Kohler, © UNHCR/Benjamin Loyseau, © UNHCR/David Azia, © UNHCR/Catianne Tijerina, © UNHCR/Caroline Gluck, © UNHCR/Colin Delfosse, © UNHCR/Diego Ibarra Sánchez, © UNHCR/Olivier Laban-Mattei, © UNHCR/Brian Sokol

TACK TILL

Familjerna som har medverkat i filmerna: ANES AL KALILI OCH WARDEH NABNAB, ADEL TOUQAN OCH YASMEEN JOMA, HELEN GIRE MED FAMILJ, DANNY MED FAMILY, SAHAYATI MED FAMILJ. Produktion Uganda, HENRY KOMATECH, ROGERS AKANKWASA, AMI, Tolk MR. ODONG. Produktion Lombok, SAM ALLEN, ANDREW CLARK, JAMES LUXTON, ROTARY LOMBOK, Tolk NANANG HERMANSYAH. Produktion Za’atari NIDA YASSIN, MARWA HASHEM, BATOUL IBRAHIM, HALA ABDELHADI, Tolk HAMZA ABO-SAFI.